De Praktijk

De Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. is in 2005 gestart. Astrid Rothuis en Leanne van den Bogaard werken samen met de freelancer Christa de Bruin en Britt Gieling.

De praktijk is gevestigd in Medisch Centrum RhedenParaMedisch Centrum in Dieren en ParaMedisch Centrum in Doesburg.

Wij zijn voornamelijk werkzaam in de gemeente Rheden (Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en Laag Soeren) en in de gemeente Doesburg.

Specialisaties

Wij hebben veel ervaring met het behandelen van cliënten met dementie, COPD, CVA, Parkinson, MS en reuma.

Wij zijn geschoold in het bieden van herstelzorg na COVID-19. Ook geven wij advies om de werkplek te optimaliseren en/of aan te passen en geven zo nodig advies om taken op een andere manier uit te voeren, ook in uw thuissituatie.

Astrid is gecertificeerd ParkinsonNet-therapeut. Astrid en Leanne zijn CPCRT-therapeut.

Wij zijn aangesloten bij MS Zorg Nederland en EDOMAH.

Samenwerking

Samenwerken met andere disciplines zoals de fysiotherapie, de logopedie en de Thuiszorg vinden wij belangrijk en zijn wij gewend. We zijn betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden:

  • In Doesburg bij Coöperatie IJsselstromen, een samenwerkingsverband van 34 eerstelijnszorg praktijken
  • In Dieren bij Ouderenzorg Dieren
  • In Dieren bij Buurtzorg Plus
  • In Rheden bij het oncologisch netwerk en in de gemeente Rheden bij Thuis-Verder, een eerstelijns netwerk voor neurorevalidatie

Links